Reference

zařízení:   TOR 16x23

- max. průjezdný profil 2 288 x 1 527 x 3 560mm (v × š × d)

- 12ks metacích kol 15kW, rychlost metání abrasiva 78 m/s

Vhodné pro úpravu dílů zavěšených na podvěsném dopravníků. Dopravník s kontinuálním posuvem při regulovatelné rychlosti. Otryskávání metacími koly s odstředivým metáním kovového abraziva. Zařízení má vstupní předkomoru a výstupní zadní komoru. Vstupy a výstupy jsou opatřeny sadami gumových závěsů pro zamezení úniku abrasiva. Zařízení je opatřeno centrální násypkou, podélnými šnekovými dopravníky, příčným šnekovým dopravníkem vibračním sítem a korečkovým elevátorem.

 

zařízení: SABLA 1 – 16STR SM 340

- max. průjezdný profil 2 100 x 65m x 1 200 mm (v × š × d)
- 16ks metacích kol 11 kW, rychlost metání abrasiva 160 m/min

Vhodné pro úpravu dílů zavěšených na podvěsném dopravníků. Dopravník s kontinuálním posuvem při regulovatelné rychlosti. Otryskávání metacími koly s odstředivým metáním kovového abraziva. Zařízení má vstupní předkomoru a výstupní zadní komoru. Vstupy a výstupy jsou opatřeny sadami gumových závěsů pro zamezení úniku abrasiva. Zařízení je opatřeno centrální násypkou, podélnými šnekovými dopravníky, příčným šnekovým dopravníkem vibračním sítem a korečkovým elevátorem.

Rozměry M-sekce:  4 x 6 x 3 m

Vhodné pro volitelný tryskací prostor, dle dispozičního uspořádání. Zařízení pro zpětné získávání tryskacího prostředku a odprašování. Technologie je vkládána do předem připraveného sníženého kanálu. Zařízení opatřeno regulační klapkou, násypkou a krytem pro hrubé odlučování a sací hadicí. Tryskání pomocí lehkých nekovových abrasiv.

zařízení: SABLA 00 8TR SM260

Max. průjezdný profil v. 1 200 x š.600 mm

8ks metacích kol, rychlost metání abrasiva 45-70m/s

Vhodné pro úpravu dílů zavěšených na podvěsném dopravníků. Dopravník s kontinuálním posuvem při regulovatelné rychlosti. Otryskávání metacími koly s odstředivým metáním kovového abraziva. Zařízení má vstupní předkomoru a výstupní zadní komoru. Vstupy a výstupy jsou opatřeny sadami gumových závěsů pro zamezení úniku abrasiva. Zařízení je opatřeno centrální násypkou, podélnými šnekovými dopravníky, příčným šnekovým dopravníkem vibračním sítem a korečkovým elevátorem.

Tryskací kabina ruční 9 x 4,5 x 3,5m – kovové abrazivo
Tryskací kabina ruční 9 x 4,5 x 3,5m – nekovové abrazivo

Vhodné pro čistění a předúpravu povrchu ocelových svařenců a ocelových konstrukcí. Zařízení je vybaveno úplnou zpětnou podlahovou dopravou abrasiva, elevátorem a separátorem abrasiva, tlakovzdušnými tryskacími jednotkami s ochrannými pomůckami pro obsluhu zařízen. Komora má servisní dveře. Zavážení manuální na vozíku nebo na dopravní drážce s jedním nebo dvěma vraty.

Tryskací kabina ruční 6 x 4 x 3,5 m
Tryskací kabina ruční 4 x 3 x 3 m – nekovové abrazivo

Vhodné pro čistění a předúpravu povrchu ocelových svařenců a ocelových konstrukcí. Zařízení je vybaveno úplnou zpětnou podlahovou dopravou abrasiva, elevátorem a separátorem abrasiva, tlakovzdušnými  tryskacími jednotkami s ochrannými pomůckami pro obsluhu zařízen. Komora má servisní dveře. Zavážení manuální na vozíku nebo na dopravní drážce s jedním nebo dvěma vraty.

zařízení:  Automatické otryskávácí zařízení s oscilačními turbínami

Velice krátká doba otryskání. Možnost tryskání všech typů železničních vozů, podélných rámů a jakýchkoli samostatných částí. Bez nutnosti zásahu pracovníků pro ruční dotryskání. Podélná kabina o velikosti délka 30000mm, šířka 6000 mm, výška 5 500 mm. Tryskání se provádí 8 metacími koly na oscilačních základnách a 2 metací kola na střeše kabiny. Pohyb dílů je pomocí motorizovaného zavážecího řetězového dopravníku.

 

Metací výkon metacího kola: 160kg/min
Rychlost metání: 70m/s

logo surfin

SURFIN Technology s.r.o.,

Lány 698/77, Brno 625 00
IČ: 02021471, DIČ: CZ02021471

+420 547 426 213
+420 543 210 142
surfin@surfin.cz

Kontakty

Oddělení barev:

Objednávky a technické informace:
Alena Buchtelová
Praskove.barvy@surfin.cz
+420 777 717 505

Marta Sedlecká
powder-coatings@surfin.cz
+420 777 717 509

Oddělení technologií:

Objednávky a technické informace:
Ing. Blanka Vojtková
technology@surfin.cz
+420 547 426 214
+420 777 717 523

Servis:
Miroslav Polčák
servis@surfin.cz
+420 777 717 503

© 2018 SURFIN Technology s.r.o.

Vyhledat