Vzorník RALSDJ01G
CA RAL 1001
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


SDJ00G
CA RAL1000
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.35520
CA RAL1000
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


YD300F
CA RAL1000.
Krátký popis: mat, jemná struktura, fasádní polyester


211.09.31800
CA RAL1001
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SD201E
CA RAL1001
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


SD301G
CA RAL1001
Krátký popis: mat,jemná str.,fasádní polyester


SD861D
CA RAL1001
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


SEJ02G
CA RAL1002
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.35700
CA RAL1002
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SE802G
CA RAL1002.
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


EE603G
CA RAL1003
Krátký popis: lesk,hladký,epoxypolyester


SE803G
CA RAL1003
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


211.29.23720
CA RAL1003
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


NEB03I
CA RAL1003
Krátký popis: lesk,hrubá struktura, průmyslový polyster


FE603F
CA RAL1003
Krátký popis: lesk,hladký,epoxypolyester


SEJ03G
CA RAL1003
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


111.29.23700
CA RAL1003
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


EE604G
CA RAL1004
Krátký popis: lesk,hladký,epoxypolyester


SEJ04G
CA RAL1004
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


SEJ05G
CA RAL1005
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.26220
CA RAL1005
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SE805G
CA RAL1005
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


SEJ06G
CA RAL1006
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


SE806G
CA RAL1006
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


211.29.26520
CA RAL1006
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SEJ07G
CA RAL1007
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.20402
CA RAL1007
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SE707G
CA RAL1007
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


111.29.20410
CA RAL1007.
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


SDJ11G
CA RAL1011
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.34500
CA RAL1011
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SEJ12G
CA RAL1012
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.26620
CA RAL1012
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


114.12.31000
CA RAL1013
Krátký popis: lesk,hladký,epoxypolyester


211.09.31016
CA RAL1013
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


133.02.31000
CA RAL1013
Krátký popis: lesk,hrubá struktura,epoxypolyester


SDJ13G
CA RAL1013
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


ED613G
CA RAL1013
Krátký popis: lesk,hladký,epoxypolyester


NDB13I
CA RAL1013.
Krátký popis: lesk,hrubá struktura,průmyslový polyester


SDJ14G
CA RAL1014
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


SD814G
CA RAL1014
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


211.29.31520
CA RAL1014
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


ED615G
CA RAL1015
Krátký popis: lesk,hladký,epoxypolyester


SD615X
CA RAL1015
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


SDJ15G
CA RAL1015
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


FD615F
CA RAL1015
Krátký popis: lesk,hladký,epoxypolyester


211.09.31401
CA RAL1015
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SDA15F
CA RAL1015
Krátký popis: mat,jemná struktura,fasádní polyester


YD315F
CA RAL1015
Krátký popis: mat,jemná struktura,fasádní polyester


SD315G
CA RAL1015.
Krátký popis: mat,jemná struktura,fasádní polyester


SD815G
CA RAL1015.
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


SEJ16G
CA RAL1016
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.29700
CA RAL1016
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SE316G
CA RAL1016.
Krátký popis: mat,jemná struktura,fasádní polyester


SEJ17G
CA RAL1017
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.22800
CA RAL1017
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


FE618F
CA RAL1018
Krátký popis: lesk,hladký,epoxypolyester


133.02.29801
CA RAL1018
Krátký popis: lesk,hrubá struktura,epoxypolyester


SEJ18G
CA RAL1018
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


NEB18I
CA RAL1018
Krátký popis: lesk,hrubá struktura, průmyslový polyester


SE318G
CA RAL1018
Krátký popis: mat,jemná struktura,fasádní polyester


SE218E
CA RAL1018
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


211.29.29820
CA RAL1018 .
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SDJ19G
CA RAL1019
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


SD819G
CA RAL1019
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


211.29.33100
CA RAL1019
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SDJ20G
CA RAL1020
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.34820
CA RAL1020
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


EE621G
CA RAL1021
Krátký popis: lesk,hladký,epoxypolyester


SE821G
CA RAL1021
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


211.29.22204
CA RAL1021
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


111.19.23403
CA RAL1023
Krátký popis: lesk,hladký,průmyslový polyester


SEJ23G
CA RAL1023
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.23420
CA RAL1023
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SEJ24G
CA RAL1024
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


SEJ27G
CA RAL1027
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.24820
CA RAL1027
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


FE628F
CA RAL1028
Krátký popis: lesk,hladký,epoxypolyester


211.29.28320
CA RAL1028
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SEJ28G
CA RAL1028
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


ME6382
CA RAL1028
Krátký popis: lesk,hladký,průmyslový polyester


SE858G
CA RAL1028.
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


SEJ32G
CA RAL1032
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


SE832G
CA RAL1032.
Krátký popis: mat, hladký, fasádní polyester


SEJ33G
CA RAL1033
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.26320
CA RAL1033
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SDJ34G
CA RAL1034
Krátký popis: lesk,hladký,fasádní polyester


211.29.26420
CA RAL1034
Krátký popis: pololesk,hladký,fasádní polyester


SW240F
CA RAL1035
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


YW276I
CA RAL1035
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester


SW241F
CA RAL1036 .
Krátký popis: mat,hladký,fasádní polyester